สภาล่ม

13.35น.สภาล่มอีก!พท.วอล์ลเอาท์ฉุนไม่นับคะแนนเสียบบัตร-ถกป้องปฎิวัติ