ปล่อยตัวนกเชิญยิ้ม

14.20น.ศาลปล่อยตัวนกเชิญยิ้มแล้ว นายประกันยื่นโฉนดที่ดิน1ล้านบาท