11.36น.ตร.รู้แล้วบึ้มแบงก์7จุดนราฯ

11.36น.ตร.รู้แล้วบึ้มแบงก์7จุดนราฯRKKทำกล้องจำได้-แวอาลีคอปเตอร์
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้