ถ้าทหารสลายแดง

15.40น.วีระบอกถ้ารัฐใช้ตร.ทหารสลายแดง3เมษาจะเกิดการรบกันแน่ยันยึดสันติ
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้