ถ้าคนกรุงต้านแดง

14.20น.สุเทพแจงสภาถ้าคนกรุงต้านแดงควรกลับบ้านไม่รับยุบ9เดือนรัฐจะทำงานต่อ