เอี่ยวคลิป

21.38น.รท.กัลยาพัฒน์ให้ปากคำ)ท.ปัดเอี่ยวเคทองจ่อหมายจับพรบ.คอมอืก
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้