15 เรื่องแปลกของชื่อเรือยอชต์

(Photo)(Photo)(Photo)(Photo)


(Photo)(Photo)(Photo)(Photo)(Photo)หนึ่งสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่เกิดขึ้นเป็น "Temporary ความบ้า 1" ... (Photo)(Photo)(Photo)(Photo)(Photo)เรือเรียกว่า "การดื่มเหล้า Rock II"; แดกดัน, แรก "Rock มือปราบ" เจอเคราะห์กรรมเดียวกันแน่นอน ... (Photo)
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้