#3.รถไม่กลัวน้ำ

รถสะเทินน้ำสะเทินบก ว่าแต่จะรถอย่างนี้มาวิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาจัง อิอิ


เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้